กำหนดการ เดือนตุลาคม 2564

potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
potentialu สถาบันโค้ชไทย
วันที่ หัวข้อ วิทยากร
5 ตุลาคม เพราะมันคือชีวิตเรา Own Your Life อ.วรพล สมภักดี
7 ตุลาคม ความสมดุลย์ของความสุข Happiness Balance อ.อนิศ โอสถานุเคราะห์
9 ตุลาคม Soft Skill Literacy Experience อ.ธาดา เศวตศิลา
14 ตุลาคม โตไปจะเป็นอย่างไร GEN Z as an Adult? อ.พลอยจันทร์ ศิริวงศ์
19 ตุลาคม การสร้างผู้นำด้วยตัวคุณเอง Lead the leaders: Develop leaders in your team ดร. วิรยศ วชิรโภคา
23 ตุลาคม เทคนิคการสร้างทีมงานคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด อ.ปริญญ์ พานิชภักดิ์
26 ตุลาคม เทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าติดตาม Story Telling อ.ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย
28 ตุลาคม สมองสามชั้นและปัญญาสามฐาน From Triune Brain to Wisdom นพ.วุทธโชติ ประสาททอง