ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

โครงการ Potential U - สถาบันโค้ชไทย

การเรียนรู้แบบองค์รวมด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดจากแนวคิดสู่การปฎิบัติ

  • Email: learning@coachthai.com
  • Line ID: @peoplepotential

ติดตามข่าวสาร