คอร์สเรียนแนะนำโดย Potential U


แพ็คเกจเรียนออนไลน์ไม่จำกัดคอร์ส


สมัครครั้งเดียว เรียนได้กว่า 100 หลักสูตรของ PU Wisdom จากวิทยากรระดับประเทศ ทั้งในรูปแบบ Live Class และรับชมวิดีโอย้อนหลัง

ทำไมต้องเรียนกับเรา

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีความผันผวน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาองค์กรในอนาคต

เพื่อส่งเสริมบุคคลากรให้มีองค์ความรู้ในหลากหลายแขนง

มีวิชาเรียนสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมากมายให้เลือกสรรตามความสนใจของผู้เรียน

Potential U Activity

พบกับ Potential U ซึ่งเป็น platform การเรียนรู้สู่อนาคตโดยเน้นทักษะด้าน Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษหน้า การเรียนรู้ในโครงการนี้เป็นแบบองค์รวม (Holistic Learning) ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ทั้งรูปแบบ Synchronous Learning และ Asynchronous Learning มีวิชาให้เลือกเรียนรู้หลากหลายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแนวหน้าของประเทศ

ดูคอร์สเพิ่มเติม